Stichting het groene lint

Enstige aantasting van het lokale landschap

Opnieuw dreigt een ernstige aantasting van het lokale landschap. Ditmaal gaat het om de plannen om maar liefst 10 ha zonnepanelen te plaatsen op de akker aangrenzend aan het Kapellerbos. Het Groene Lint ziet de plannen voor deze zonnepanelen als een onaanvaardbare aantasting van natuur en historisch landschappelijke omgeving. Daarnaast betekent dit een groot verlies voor de levenskwaliteit in de omgeving van het bos.

In mei 2022 zijn 410 bezwaren ingediend. 240 middels een protestformulier en 170 via een petitie.