Stichting het groene lint

Doelstelling

Het Groene Lint werd in 1996 opgericht.

Doelstellingen zijn het verbeteren van de ons omliggende natuurvoorzieningen en groenvoorziening in Landgraaf, met nadruk op het Kapellerbos, het aansluitende Haesdal plus de directe omgeving.

Het belangrijkste resultaat van de inspanningen van het Groene Lint tot nu toe is het voorkomen van bebouwing van de akker tussen de Heerlenseweg en de Leenderkapelweg, typerend voor de omgeving.

Samengevat:

Heeft u vragen of wilt u ons steunen?